Michał Kurtyka

Michał Kurtyka

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, gdzie odpowiada za sektor ropy i gazu, innowacje oraz sprawy międzynarodowe. Od 1998 roku pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w negocjacjach akcesyjnych odpowiadał za kwestie związane z energetyką i transportem. W 2011 r. założył spółkę Energy Design, zajmującą się długoterminową analizą rynku energii.