I Polsko – Ukraińska Konferencja Gazowa odbyła się 11 kwietnia 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki. W trakcie trzech sesji rozmawialiśmy o systemie przesyłu gazu przez Ukrainę, perspektywach sprowadzania do Polski oraz Ukrainy gazu skroplonego, oraz o poszukiwaniu i zagospodarowywaniu złóż gazu łupkowego w obu krajach.

Konferencję otworzył Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP w latach 1995-2005 aktywnie zaangażowany w reformy na Ukrainie.

Podczas pierwszej sesji wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechocińśki po raz pierwszy publicznie wykluczył możliwość udziału Polski w tzw. pieremyczce, czyli gazowemu łącznikowi, który z Białorusi przez Polskę z ominięciem Ukrainy miałby iść na Słowację. W podobnych duchu wypowiadała się Grażyna Piotrowska – Oliwa, ówczesna prezes PGNiG. Władimir Makucha, wiceminister Energii Ukrainy dziękował Piechocińskiemu za jasne stanowisko w tej sprawie. W sesji wzięli również udział: Wadim Czuprun wiceszef Naftogazu, Marcin Czub z Gaz-Systemu, Jakub Korczak z KOV, Paweł Kowal były wiceszef MSZ, oraz Witold Orłowski z PWC.

Podczas drugiej sesji Władysław Kaskiv, prezes Agencji Inwestycji i Projektów Narodowych Ukrainy zaprezentował szczegółowy projekt terminala Floating Storage Regasification Unit (FSRU), który miał stanąć w porcie Jużnyj w Odessie. Tomasz Ziółkowski z Polskiego LNG przedstawił stan zaawansowania prac w gazoporcie z Świnoujściu.

W trzeciej sesji dyskutowaliśmy o wyzwaniach jakie stoją w związku z poszukiwaniem i planowaną eksploatacją złóż gazu łupkowego, którego obecność potwierdzono wówczas tak w Polsce jak i na Ukrainie. Przedstawiciele sektora gazowego z obu krajów – Wadim Czuprun wiceszef Naftogazu i Maksym Maksimentsev wiceprezes Nadry Ukrainy jak i Andrzej Maksym z PGNiG oraz Cezary Filipowicz z United Oilfield Services dzielili się swoimi doświadczeniami, obawami oraz przedstawili zamierzenia w tym obszarze. O wyzwaniach technicznych mówił prof. Stanisław Nagy z Akademii Górniczo Hutniczej oraz Paweł Poprawa z Instytutu Spraw Energetycznych. O stanowisku Brukseli w sprawie łupków mówił Konrad Szymański, ówczesny europoseł PiS.

Polsko-Ukraiński Klub Dziennikarzy zorganizował przyjazd 30 reporterów z największych redakcji z Ukrainy. Na konferencję akredytowało się blisko 100 dziennikarzy i pracowników mediów z Polski, Ukrainy oraz zagraniczni korespondenci pracujący w Warszawie. Część konferencji transmitowana była przez telewizję TVP Info.