Michał NiewiadomskiPolsko Ukraiński Klub Dziennikarzy powstał na początku 2013 roku przy Polsko- Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. Klub jest niesformalizowaną grupą dziennikarzy z największych mediów z Polski i Ukrainy, którzy zajmują się głównie sprawami gospodarczymi.

Staramy się unikać bieżącej polityki i szukamy tego co nas łączy a nie dzieli. Opowiadamy się za pojednaniem między naszymi Narodami, którego dokonać można tylko na prawdzie.

W kwietniu 2013 zorganizowaliśmy w Warszawie I Polsko-Ukraińską Konferencję Gazową, podczas której ówczesny wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński po raz pierwszy publicznie wykluczył budowę tzw. pieremyczki - gazowego łącznika, który Rosjanie chcieli zbudować z Białorusi przez Polskę na Słowacje z ominięciem Ukrainy.

W październiku 2013 w Parlamencie Europejskim w Brukseli zorganizowaliśmy konferencję "Droga Ukrainy do Unii Europejskiej" w której wzięło udział ponad 350 osób. Podczas dwudniowego eventu zwracaliśmy uwagę europejskich przywódców na problem asocjacji Ukrainy z UE, przedstawiliśmy dziennikarzom i decydentom z Ukrainy, w jaki sposób Polska zmierzała do członkostwa w UE.

W 2015 r. Klub zorganizował wystawę zdjęć z frontu na wschodzie Ukrainy. Autorem prac był korespondent wojenny Aleksander Klimenko. Fotografie wystawiane były w Olsztynie, Lublinie i Warszawie.

W czerwcu 2017 organizujemy w Warszawie II Polsko-Ukraińską Konferencję Gazową podczas której chcemy omówić najważniejsze wyzwania jakie stoją przed Polską i Ukrainą w obliczu budowy rynku gazu.