Tomasz Dąborowski

Tomasz Dąborowski

Ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

Ukończył stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej,
posiada też absolutorium Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego. Specjalizuje się w polityce energetycznej państw Europy
Środkowej i Południowo-Wschodniej. Autor dziesiątek publikacji OSW
oraz zagranicznych think tanków (Centrum Balticum, Slovak Foreign Policy
Association, The Central European Policy Insitute). Członek rady
programowej Central European Energy Conference w Bratysławie.