Victoria Vorochek, CFA

Wiktora Woroczek

Dyrektor strategii, Koordynator relacji międzynarodowych w NAK Naftogaz

W2015 r. rozpoczęła prace w spółce jako szef Działu Reform sektora Oil&Gas. Naftogaz jest kluczowym graczem na rynku energii, zatrudnia 80.000 osób i wytwarza 6 proc. PKB Ukrainy. Jako szef zespołu Wiktora promowała transformację rynku gazowego poprzez liberalizację i konkurencyjność zgodnie z Trzecim Pakietem Energetycznym Unii Europejskiej.