Chcesz wziąć udział w Konferencji?
Potwierdź swoje uczestnictwo wysyłając e-mail na adres:
michal.niewiadomski2525@gmail.com